Sol·licitud d'informació accessible i queixes
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

En aquest procediment podrà exposar les seues queixes respecte al contingut de la web municipal sobre el possible incompliment del RD 1112/2018 i sol·licitar informació sobre els continguts exclosos de l'àmbit de l'aplicació del Reial decret (o exclosos per imposar una càrrega desproporcionada).

Qui ho pot Presentar:

Personas físicas o jurídicas.

Terminis de Presentació:

No està sotmés a termini.

Presentació:

Seu electrònia.

Òrgan Gestor:

Societat de la informació.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei reguladora: RD 1112/2018

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentación a aportar
- Documentació de la queixa