tornar imprimir

 

Firmes electròniques reconegudes:

 

Per accedir als tràmits amb firma electrònica es requerix tindre instal·lats en el navegador qualsevol dels certificats següents:

Certificat de l'ACCV. Més informació
Certificat DNI electrònic. Més informació
FNMT. Més informació