Què és es la Seu electònica

tornar imprimir

 

La Seu electrònica és la ubicació electrònica de l'Ajuntament de la Vila Joiosa (https://sede.villajoyosa.com) a través de la qual els ciutadans i les empreses poden exercir el dret d'accés a la informació , als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament. En definitiva, la Seu electrònica és un espai de relació amb el ciutadà. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets que preveu l'article 35 de la Llei 30/1992. Així mateix, aquesta mateixa Llei també establix que la Seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, la gestió i l'administració correspon a una administració pública òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permeten l'establiment de comunicacions segures sempre que siguen necessàries. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir a través d'esta. La publicació a les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establides sobre això, estàndards oberts i, si s'escau, aquells altres que siguen d'ús generalitzat per als ciutadans.

Ordenança reguladora BOP (3 d'octubre 2011). Veure
Ordenança reguladora Ajuntament de la Vila Joiosa. Veure