Inici -> Ajuda a la Seu

Ajuda a la Seu

 

Requisits i recomanancions tècniques

Per visualitzar correctament la Seu electrònica de l'Ajuntament de La Vila Joiosa, es deuen tenir en compte les següents recomanacions i requisits tècnics:

 • Ús de Javascript per aprofitar tota la funcionalitat del portal, encara que es disposa d'una laternativa per a la majoria del codi javascript, per a aquells usuaris que tinguin el Javascript desactivat o versions antigues sense suport DOM. Manual d'ajuda en JAVA.
 • Per accedir a les pàgines es recomana utilitzar els següents navegadors:
  • Internet Explorer versió 11 o superior (recomanat).
  • Google Chrome versió 39.0 o superior.

Si vosté usa el navegador Internet Explorer i té algun problema en l'obtenció de la signatura digital li recomanem que, per al seu correcte funcionament, instal·li l'actualització del component de Windows que proporciona Microsoft.

Per a l'obtenció de certificats i per a la impressió de documents necessita tenir instal·lat un lector d'arxius PDF com Adobe Acrobat Reader.

Els archius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden superar els 5MB cadascun.

No es compatible amb sistemes operatius mòbils, como Apple iOS, Google Android, RIM BlackBerry o Microsoft Windows Phone.

 

Manuals i ajuda

Abans d’utilitzar esta secció recomanem revisar l'apartat anterior de "Requisits i recomanacions tècniques", en el qual hem de donar per fet 3 coses:

 1. Verificar que tinguem instal.lat Java en el navegador que hem d'utilitzar, a més, ha de ser l'última versió de Java (en el nostre manual de Java tenim resolts tots estos dubtes)
 2. Que tinguem un certificat correctament instal·lat i verificat. Vore que està suportat en la seu electrònica de l’Excim. Ajuntament de La Vila Joiosa.
 3. Realitzar una comprovació dels requisits tècnics. Si falla algun requisit tècnic, la seu electrònica no funcionarà correctament

Si verificat tot l’anterior seguim tenint problemes a l’hora de firmar o tramitar en la seu, llavors ja podem mirar les següents qüestions.

 • 1. Tens problemes per tramitar en Windows 10?
  Diversos usuaris han experimentat problemes amb aquest sistema. Per evitar açò, executa el navegador en mode administrador. Per a això fes clic amb el botó dret del ratolí sobre el navegador i triar "Executar com administrador".

  Recordeu que Internet Explorer 11 no és Microsoft Edge (navegador no suportat).

 • 2. Tinc Java a l’última versió instal·lat en el meu navegador, però tinc problemes a l’hora de tramitar o de firmar, què pot ser?
  Moltes vegades tenim emmagatzemats temporals de Java en el nostre navegador, és molt recomanable esborrar-los per evitar conflictes a l’hora d'utilitzar applets de firma. Per saber com esborrar estos temporals de Java i més, accedisca al nostre manual de Java.

 • 3. Com gravar una anotació en registre electrònic?
  Manual

 • 4. Com emplenar una adreça nova en registre electrònic?
  Manual

 • 5. Com saber si s’ha gravat una anotació en el registre de l’Ajuntament de La Vila Joiosa?
  Manual

 • 6. Com validar un document des de la seu?
  Manual

 • 7. Com validar un document des de la web www.villajoyosa.com?
  Manual

 • 8. Com pot obtindre el certificat d’empadronament des de la seu?
  Manual

 • 9. Manual complet de Java.
  Manual

 • 10. Continue tenint problemes i cap d’estes qüestions resol la meua pregunta, què faig?
  Envia’ns un correu electrònic explicant-nos el teu problema a oac@villajoyosa.com, així com una o més captures de pantalla del problema en qüestió per poder adequar-nos al teu problema. És recomanable que ens proporcions les dades següents:
      1) Navegador que està utilitzant.
      2) Sistema operatiu.
      3) Tipus de certificat digital que té instal·lat i adjuntar la clau pública (Ajuda).
      4) Versió de Java que té actualment (encara que ha de tindre l’última versió).
      5) Data i hora de quan ha intentat presentar-ho.

  En breu ens posarem en contacte amb vosté mitjançant correu electrònic.

 • 11. Tinc un document a aportar que pesa més de 5MB, com l’adjunte?
  Els archius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden superar els 5MB cadascun. En el cas que el Registre electrònic haja d’adjuntar arxius que excedisquen la capacitat admesa (5MB), es podrà realitzar el registre presencial en l’Oficina d’Atenció al Ciutada sempre que s’acompanye el justificant de Registre electrònic i una copia impresa de la pantalla en la qual s’indique que l’arxiu excedeix la mida indicada. Més informació.

 • 12. Quan agregue un document a aportar em dóna l’error "no s’ha pogut generar els canvis del pdf correctamente", Que está ocorrent?
  Els arxius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden estar protegits per contrasenya ni firmat digitalment.

 • 13. En el cas que la SEU ELECTRÈNICA estiga fora de servici o tinguera problemes per a realitzar el seu registre podrà registrar la seua sol·licitud en el  REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ  que trobarà en l’enllaç següent:

  https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

 • 14. Descarrega el manual d'Autoliquidacions.
 • 15. Descarrega el manual de Subscripcions de notificació en seu.
 • 16. Descarrega el manual de Notificacions en seu.
 
21 de Juny del 2017